Latvijas Finieris

image

AS „STA Grupa” ir ilggadējs AS „Latvijas Finieris” partneris videonovērošanas sistēmu piegādē, uzstādīšanā, apkopē, kā arī personāla apmācībā. Ar AS „STA Grupa” piegādātām sistēmām ir aprīkoti vairāki nozīmīgi AS „Latvijas Finieris” objekti, kā arī tiek veikta nepārtraukta sistēmu modernizācija (pāreja uz IP tehnoloģijām) un to apkopes darbi.

            Sistēmu montāža un apkope tika veiktas līgumā noteiktajos termiņos, atbilstoši specifikācijām un Latvijas Republikā spēkā esošiem standartiem.

            Ar AS „STA Grupa” veikto darbu esam apmierināti, tādēļ izsakām pateicību par produktīvu sadarbību un augstu pakalpojuma sniegšanas līmeni. Ceram uz veiksmīgo sadarbību arī nākotnē.

I. Kopitkovs
share
Dalīties:

Atsauksmes

Drošības sistēmu projektēšana • Montāža • STA Grupa
sc-page500-title