AS “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”

imagePasūtītāja izvirzītie uzdevumi

Drošības sistēmu projektēšanas, montāžas un programmēšanas darbi:
• “Schneider Electric” ESMI FX3NET / FDP ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (UATS);
• Civilas aizsardzības trauksmes sirēna;

imageProjekta realizācija

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iekārtas ir uzstādītas komplicētos rūpnieciskos apstākļos: paaugstinātas temperatūras, mitrā un putekļainā vidē, vibrācijas ietekmē, sprādzienbīstamās telpas.

Veicamie darbi tika izpildīti atbilstoši uzņēmuma AS “Valmieras stikla šķiedra” augstajiem kvalitātes un drošības standartiem, iekļaujoties līgumā noteiktajā termiņā, un darbi nodoti Pasūtītājam ar nepieciešamo izpildes dokumentāciju.