Valsts Robežsardze

image

Valsts robežsardzes Rīgas pārvalde informē, ka saskaņā ar noslēgto līgumu A/S STA Grupa laikā no 2002. gada līdz šim ir izveidojusies veiksmīga sadarbība. Saskaņā ar noslēgto līgumu A/S STA Grupa veic Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes lidostas “Rīga” I kategorijas robežkontroles punkta un citu objektu videonovērošanas sistēmu:

-  Tehnisko apkopi;

-  Nepieciešamos remontus;

-  Modernizāciju un paplašināšanu.

Darbi tiek veikti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un līgumā noteiktajos termiņos, kvalitatīvi, izmantojot kvalitatīvas rezerves daļas un iekārtas atbilstoši labākajai praksei.

Veicot darbus, A/S STA Grupa darbinieki vairākkārt apliecinājuši augstu profesionālo kvalifikāciju, spēju veiksmīgi risināt jebkurus radušos jautājumus, ievērojot pasūtītāja viedokli, prasības un intereses.

 

-       V.Rudzītis


share
Dalīties:

Atsauksmes

Drošības sistēmu projektēšana • Montāža • STA Grupa
sc-page500-title