Mēs Jums sniegsim pilnu tehnisko drošības sistēmu pakalpojumu klāstu augstākajā kvalitātē. Mūsu darbi tiks izpildīti līgumā noteiktajos termiņos, nepārsniedzot apstiprinātās darbu tāmes izcenojumus.
image

Videonovērošanas sistēmas

Videonovērošanas sistēmas
image

Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas

Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas
image

Apsardzes signalizācijas sistēmas

Apsardzes signalizācijas sistēmas
image

Balss trauksmes izziņošanas sistēmas

Balss trauksmes izziņošanas sistēmas
image

Piekļuves kontroles sistēmas

Piekļuves kontroles sistēmas
image

Datortīkli un sakaru tīkli

Datortīkli un sakaru tīkli
image

Integrētās sistēmas

Integrētās sistēmas
image

Sarunu iekārtas un turniketi

Sarunu iekārtas un turniketi