Ekonomikas Ministrija

imagePasūtītāja izvirzītie uzdevumi

Veikt adrešu automātiskās ugunsdrošības atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmas (UAS) Schneider Electric "ESMI" FX-3NET izbūvi LR Ekonomikas Ministrijas II korpusā, apvienojot to vienotā sistēmā ar I korpusu.

imageProjekta realizācija

Balstoties uz Pasūtītāja esošo projektu, tika realizēta UAS sistēmas izbūve II korpusā. Izbūvējot sistēmu, tika ņemti vērā LR normatīvi un standarti, darbi tika realizēti netraucējot un neapgrūtinot pasūtītāja darba procesus, kā arī iekļaujoties līguma noteiktajos termiņos.

            Izbūvējot sistēmu, darba uzdevums paredzēja apvienot jaunizbūvētu sistēmu ar iepriekšējā kārtā uzstādītu UAS paneli un uzstādīt ESGRAF 5 programmnodrošinājumu ar objekta vizualizāciju, kas ļauj apsardzes darbiniekiem efektīvi un ātri konstatēt trauksmes izcelsmes vietu, norādot konkrēto nostrādājušo devēju konkrētā stāvā, konkrētā telpā.